Informacje o Parafii

Historia

Dane o parafii:
Kronika parafii: od 1945 r.
Chrzty: od 1901 r.
Małżeństwa: od 1901 r.
Zgony: od 1901 r.
Brak ksiąg: od 1940 - 1945 r.
Uroczystości parafialne:
Niedziela po 16 sierpnia - odpust św. Rocha,
Niedziela po 18 września - odpust św. Stanisława Kostki.
40 godzinne nabożeństwo 15, 16, 17 września
Liczba mieszkańców: 2494

Miejscowości należące do parafii:
Anielin, Białka, Dąbkowice, Długołęka, Feliksów, Halinów Skrzański, Helenów Trębski, Józefków, Kiełpieniec, Mellerów, Modrzew, Nowa Wieś, Osowia, Pieryszew, Pobórz, Przyzórz, Skarżyn, Skarżynek, Skrzany, Swoboda, Trębki, Tuliska, Witoldów.

Proboszczowie:

1925-1928 Ksiądz Józef Jaśkiewicz
1929-1935 Ksiądz Bronisław Płosajkiewicz
1935-1939 Ksiądz Bronisław Zaleski
1940 Ksiądz Piotr Bytof
1940-1945 brak kapłana
1945-1979 Ksiądz Wacław Szczepański
1979-1985 Ksiądz Tadeusz Durszlewicz
1985-1989 Ksiądz Jan Degowski
1989-1993 Ksiądz Tadeusz Domaradzki
1993-2014 Ksiądz Ryszard Szmołda
2014-2017 Ksiądz Piotr Borowski
2017- Ksiądz Dariusz Lichman


Dzieje Parafii Trębki w latach 1303-2003

W 2003 roku minęło 700 lat od erygowania parafii Trębki. Choć miejscowość położona jest daleko od wielkich ważnych metropolii, miejsc i szlaków, to jednaj także tutaj zauważyć można ślady wydarzeń, które leżą u podstaw naszej narodowej Historii i kultury.

Obszar ziemi gostynińskiej, na której umiejscowić można parafię Trębki, posiada liczne ślady osadnictwa człowieka, począwszy od epoki paleolitu, w jej schyłkowej części tj. ok. 10000 do 8000 p.n.e. W czasie prowadzonych obecnie przez archeologów
z Uniwersytetu Łódzkiego badań, wielokrotnie odnajdywano pozostałości siedzib ludzkich wraz z fragmentami przedmiotów codziennego użytku, ceramiki narzędzi, ozdób, broni. Odnaleziono miejsca pochówku naszych przodków, min. cmentarzyska kultury łużyckiej, trwającej na naszych ziemiach do ok IV w, p.n.e., z zachowanymi popielnicami twarzowymi. W czasach nowożytnych, w okresie średniowiecza biegły tędy drogi wychodzące z przepraw wiślańskich rejonu Płocka, zmierzające do innych ważniejszych ośrodków średniowiecznej Polski (Przebieg tych dróg umożliwiał powstanie nowych ośrodków osadniczych). Rozwój organizacji państwowej szedł w parze z postępem Chrystianizacji. Nadania książęce szły w parze
z fundacjami Kościołów parafialnych.

Miejscowość Trębki w sposób udokumentowany pojawia się na arenie dziejów za czasów Władysława Łokietka. 6 czerwca 1303 roku biskup poznański Andrzej wystawił dokument poświadczający konsekrację kościoła w Trębkach, pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny oraz nadanie mu znacznego uposażenia w postaci dziesięcin biskupich z 7 wsi (Dowodzi to nawet wcześniejszemu istnieniu osady). Fundatorem pierwszego kościoła był Komes Andrzej z Trębek, prawdopodobnie protoplasta znanej później możnej linii Prawdziwców. Występuje on jako urzędnik, książęcy, podkomorzy mazowiecki w dokumencie Siemowita II z 24 kwietnia 1313r.
Odpis dokumentu erekcyjnego podaje pisownię nazwy miejscowości Trambki. W kolejnych wiekach nazwa miejscowości ulega zmianie na Trąbki. Poza wymienionym dokumentem nie zachował się żaden materialny ślad tamtego okresu. Pierwsza świątynia parafialna była zapewne drewniana i stosunkowo skromna. Długosz podaje w swojej kronice rody heraldyczne okolic, które brały udział w Bitwie pod Grunwaldem; są wśród nich Prawdziwce z Trębek, i Szczawina. Źródła pisane z tego mniej więcej czasu podają w spisie studentów akademii Krakowskiej niejakiego Sasina z Trębek,, który później w 1427 r. jako kasztelan płocki uczestniczy w ważnym zjeździe sądowym zwołanym przez Księżną Aleksandrę. Spisy poborowe z 1579 r. wymieniają kilkakrotnie Trębki jako miasto, którego mieszczanie byli zobowiązani płacić tzw. podatek szosu (od gruntów
i zamieszkałych domów).

W toku 1616 parafia posiada kościół świeżo odrestaurowany i niekonsekrowany. Prezbiterium jego było murowane, nawa natomiast była drewniana. Kolejna tragedia dziejowa – ”potop” szwedzki w 1655 r. zniszczył miejscowość, przynosząc ostateczną ruinę miast i wsi ziemi gostynińskiej. Najazd ten nie oszczędził trębskiego kościoła: został spalony i obrabowany przez najeźdźców. W 1664 r. rozpoczęto odbudowę kościoła w części drewnianej. Murowane prezbiterium ocalało, ale groziło ruiną. Nie było sufitu, ani okien; nie odprawiała się Msza święta. Jeden z zapisów mówi, że w ołtarzu pozostał obraz Matki Bożej. Kodeksy dyplomatyczne wymieniają Mikołaja z Trębek jako tutejszego dziedzica. Pod rokiem 1672 jest notatka
o murowanej i sklepionej zakrystii W latach 1616 – 1672 parafia posiadała 1 włókę gruntu i dwa ogrody obok plebani.

Kodeks Święcickiego wylicza 2 włóki kupione za 500 złotych polskich od Jana Modliboga i trzeci ogród przy wsi Trębska Wieś. Tenże kodeks określa uposażenie dla parafii ze wsi królewskich: Długołęki i Skrzan, a także Lubienia (prawdopodobnie dzisiejszy Lubieniek), Trębskiej Woli, Łazisk, oraz czterech młynów: Skoków, Mniszka, Trębek
i Żelaznego. Dziesięciny płaciły także Pobórz i Przyzórz. Właścicielem dóbr trębskich w roku 1672 jest Paweł Lasocki. Niemym światkiem dziejów sprzed ponad trzech wieków był dzwon z 1652 roku zniszczony przez Niemców w czasie okupacji. Informacje na temat życia parafii XVII w. są skromne. Wiemy, że w 1616 roku działało Bractwo św. Anny a w 1672, oprócz niego Bractwo Różańcowe. Oprócz Kościoła była plebania i dom dla organisty. Przy parafii istniała także szkoła, ale bliższych danych na ten temat brak. W 1777 roku miała miejsce wizytacja księdza Kochanowskiego kanonika Kolegiaty warszawskiej. Autor kroniki z 1929 roku wspomina jeszcze o istnieniu tabeli lustracyjnej z 1789 roku.

Burze dziejowe, niszczące działania czasu, a może nawet brak, troski o wspólne dobro ze strony parafian, przyczyniły się do podupadania drugiej w dziejach parafii świątyni. Potrzeba wymusiła więc konieczność budowy nowego kościoła, tego właśnie który istnieje do naszych czasów. Jego fundatorem został Stanisław Łączyński dziedzic dóbr Trębki i Wola Trębska, jednocześnie starosta gąbiński i podkomorzy gostyniński. Świątynia powstała według projektu znanego architekta Hilarego Szpilowskiego w 1802 roku, 150 m na zachód w stosunku do umiejscowienia poprzedniej. Bryła ma cechy styki klasycystycznego. Stary kościół istniał jeszcze w 1819 roku. Historia Polski w XIX w. to czas narodowych Powstań: Listopadowego i Styczniowego. Tędy przemieszczały się wojska obydwu walczących stron. Mobilizacja pospolitego ruszenia zajmowało się duchowieństwo parafialne, odczytując z ambon zarządzenia władz powstańczych. Z inicjatywy okolicznej szlachty prowadzono zbiórkę środków dla szpitali wojskowych. Spisy ofiarodawców wymieniają min. Cielecką z Trębek.

W okresie międzypowstaniowym liczne zarazy dziesiątkowały tutejszą ludność. W połowie XIX w. i początkach XX w. właścicielami Trębek jest rodzina Małkowskich, znana w kraju z propagowania nowoczesnych metod gospodarowania, co niejednokrotnie nagradzano na krajowych wystawach. Z tej rodziny wywodzi się Andrzej Małkowski urodzony w Trębkach
31 października 1888 roku. Był założycielem i prekursorem skautingu i harcerstwa w Polsce.

W 1901 r. wybudowano plebanię i zniszczone pożarem budynki gospodarcze (ks. Władysław Bieliński). 18 listopada 1925 roku nastąpiła zmiana przynależności diecezjalnej. Odtąd parafia wchodzi w skład Diecezji Płockiej.

1 września 1939 roku przynosi do Trębek głuche odgłosy wybuchających w Kutnie i Płocku bomb. Proboszcz ks. Bronisław Zaleski i wikariusz ks. Marian Kubal opuszczają parafię. Ten ostatni od 15 września był w Warszawie kapelanem Batalionu Ochotniczego im. Ordona, aż do kapitulacji stolicy. Miejsce ks. Zaleskiego zajął ks. Piotr Bytof, w niedługim czasie aresztowany i zamordowany w obozie koncentracyjnym. 26 grudnia 1939r. w Inowrocławiu został zamordowany ks. kanonik Apolinary Kuczyński wcześniejszy proboszcz w Trębkach. Czas okupacji parafia przeżyła bez kapłana. W plebanii stacjonowali Niemcy, natomiast kościół zamienili w magazyn.

Z Trębek pochodziła jeszcze jedna znana postać: Maria Wittekówna, pierwsza Polka, jaka w 1992 roku otrzymała nominację Generalską. Dziś Trębki są osadą liczącą ok. 450 mieszkańców.